Mikroprojekt pn.

Szkolenia polsko-słowackiej kadry trenerskiej
Školenie poľsko-slovenského trénerského personálu

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 

Partner wiodący: Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "REKORD"

Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

 

Wartość projektu: 111 488,43 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 94 765,15 €

(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)